Träskyddsklass NTR HC

Träskyddsklass NTR HC

Träskyddsklass NTR HC


Färgkod

Orange


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i panel (Hartwood cladding)


Träslag

EN350-1 Durabillity class 3 eller bättre


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej,

Inget godkännande finns ännu


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade


Användning enligt NTR

Sågad, hyvlad till panel och snickerier


Tillåten bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig före leverans från tillverkningsstället för träskyddsklass HC skall de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel. Klassbeteckningen förloras om annan bearbetning görs, t ex klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering.


Tillverkning/behandling

Vakuum, doppning, flowcoating, spraymålning, bestrykning


Inträngningsklass EN 351-1

NP1. Ingen inträning. 3 mm i analytisk zon


NTR-dokument

NTR Document no. 1 Part 3: 2017


Cancel