Träskyddsklass NTR GW

Träskyddsklass NTR GW

Träskyddsklass NTR GW


Färgkod

Brun


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlad gran för användning i fönsterkomponenter


Träslag

Gran


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej.

Beställningsvara, egen produktion


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Träskyddsklass GW avser endast fönsterkomponenter.


Användning enligt NTR

Fönstersnickerer och komponenter


Tillåten bearbetning

Om träskyddsbehandlat trä i klass GW bearbetas före leverans från tillverkningsstället förloras klassbeteckningen


Tillverkning/behandling

Vakuum-tryckimpregnering


Inträngningsklass EN 351-1

NP1. Ingen inträning. 3 mm i analytisk zon


NTR-dokument

NWPC Document No 1 Part 2: 2011


Cancel