Träskyddsklass NTR Gran
Hem » Beständigt trä » NTR-Systemet » Träskyddsklass NTR Gran

Träskyddsklass NTR Gran

Träskyddsklass NTR Gran


Färgkod

Orange


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlad gran för användning i vissa snickerier utomhus


Träslag

Gran


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Ja

sågat och hyvlat


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Träskyddsklass GRAN avser endast följande produkter: panel för utomhusbruk, vindskivor, vattbräder, tegelläkt och spikläkt. Anm. Bräder för altandäck omfattas inte av träskyddsklass GRAN


Användning enligt NTR

Vindskivor, vattbräder, tegelläkt, spikläkt


Tillåten bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig före leverans från tillverkningsstället för träskyddsklass GRAN skall de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel. Klassbeteckningen förloras om annan bearbetning görs, t ex klyvning eller annan längsgående bearbetning som hyvling och profilering.


Tillverkning/behandling

Vakuum-tryckimpregnering


Inträngningsklass EN 351-1

NP1. Ingen inträning. 3 mm i analytisk zon


NTR-dokument

NWPC Document No 1 Part 2: 2011


Cancel