Träskyddsklass NTR B

Träskyddsklass NTR B

Träskyddsklass NTR B


Färgkod

Röd


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlad furu för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.


Träslag

Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag (impregneringsbarhetsklass 1 enligt EN350)


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej.

Beställningsvara, egen produktion


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade


Användning enligt NTR

Fönster- och dörrsnickerier etc.


Tillåten bearbetning

Om trä behandlat till klass NTR B bearbetas före leverans från tillverkningsstället förloras klassbeteckningen.


Tillverkning/behandling

Vakuum-tryckimpregnering


Inträngningsklass EN 351-1

NP3. Minst 6 mm lateralt i splintved


NTR-dokument

NWPC Document No 1 Part 1:2017


Cancel