Träskyddsklass NTR B mod

Träskyddsklass NTR B mod

Träskyddsklass NTR B mod


Färgkod

Röd


Kort beskrivning

Modifierat trä för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.


Träslag

Träslag är definierat i enlighet NTR-godkännande


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej, ingen produkt finns ännu.


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade


Användning enligt NTR

Fönster- och dörrsnickerier etc.


Tillåten bearbetning

Bearbetning sker i enligt beskrivning i NTR-godkännandet för produkten.


Tillverkning/behandling

Vakuum, värmebehandling, process i enlighet med NTR-godkännande


Inträngningsklass EN 351-1

NP3. Minst 6 mm lateralt i splintved


NTR-dokument

NTR Document no. 1, Part 4:2017


Cancel