Träskyddsklass NTR AB mod
Hem » Beständigt trä » NTR-Systemet » Träskyddsklass NTR AB mod

Träskyddsklass NTR AB mod

Träskyddsklass NTR AB mod


Färgkod

Gul


Kort beskrivning

Modifierat trä för användning ovan mark


Träslag

Träslag är definierat i enlighet NTR-godkännande


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej, ingen produkt finns ännu.

Godkänd metod för värmebehandling finns.

Försök pågår med sågat och hyvlat


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade


Användning enligt NTR

Utomhuspanel, trädäck, “trä i trädgården”


Tillåten bearbetning

Bearbetning sker i enligt beskrivning i NTR-godkännandet för produkten.


Tillverkning/behandling

Vakuum, värmebehandling, process i enlighet med NTR-godkännande


Inträngningsklass EN 351-1

NP5. Full inträngning i splintved


NTR-dokument

NTR Document no. 1, Part 4:2017


Cancel