Hem » Beständigt trä » NTR-Systemet » Träskyddsklass NTR A mod

Träskyddsklass NTR A mod


Färgkod

Vit


Kort beskrivning

Modifierat trä för användning ovan mark


Träslag

Träslag är definierat i enlighet NTR-godkännande


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej, ingen produkt finns ännu.

Godkänd metod för värmebehandling finns.

Försök pågår med sågat och hyvlat


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Trä i kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för väderpåverkan eller om en träkomponent är svårtillgänglig eller om konsekvenserna av en skada blir särskilt allvarliga


Användning enligt NTR

NTR A

Yttertrappor, bärande träkonstruktioner, balkong- och trappräcken. Ledningsstolpar, pålar, sliprar, stängselstolpar, broar


Tillåten bearbetning

Bearbetning sker i enligt beskrivning i NTR-godkännandet för produkten.


Tillverkning/behandling

Vakuum, värmebehandling, process i enlighet med NTR-godkännande


Inträngningsklass EN 351-1

NP5. Full inträngning i splintved


NTR-dokument

NTR Document no. 1, Part 4:2017


Cancel