NTR och dimensioner

I Sverige har träskyddsbranschens olika aktörer samverkat för att underlätta rätt val av träskyddsbehandlat och NTR-märkt virke. Resultatet är att det blir lättare att välja rätt trä till rätt plats och för handeln att tillhandahålla ett så användbart sortiment av NTR-märkt virke som möjligt.

Sågat och hyvlat virke i dimensioner 38 mm och tunnare, samt tjocklek max 50 mm och bredd max 125 mm skall impregneras i träskyddsklass NTR AB. Övriga dimensioner skall impregneras i träskyddsklass NTR A. I praktiken innebär detta att sågat och hyvlat virke 45×145 mm och grövre samt 63×63 mm och grövre alltid skall impregneras i träskyddsklass NTR A. I figuren nedan visas i bygghandeln vanliga sortiment samt till vilken träskyddsklass de skall impregneras.

Att träskyddsklasserna i NTR-systemet styrs på detta sätt kallas ofta för dimensionsbundna träskyddsklasser.

Tvärsnittsmått och träskyddsklasser för hyvlat eller sågat impregnerat virke

 

Dimensioner som normalt tryckimpregneras i klass NTR AB:

  • Tjocklekar 38mm och tunnare,
  • Tjocklek max 50mm i bredd max 125mm

Övriga dimensioner skall vara tryckimpregnerade i klass NTR A.

För svenskt bygghandelssortiment innebär det i praktiken att 45×145 mm och grövre dimensioner samt likaledes övriga dimensioner 63×63 mm och grövre, alltid skall tryckimpregneras i klass NTR A.

Cancel