Miljö och Hållbarhet

Trä med längst hållbarhet är ett bra val för miljön

Trä är i många fall det bästa valet om man tänker på miljön och det gäller även om man väljer en träprodukt som är impregnerad. Det trädskyddsmedel som används vid impregneringen av träprodukter i Sverige är godkända av kemikalieinspektionen i enlighet med EU:s Biocidförordning för avsett ändamål. En träprodukt som har tillverkats enligt Nordiska Träskyddsrådet kvalitestsystem och märks med NTR har en teknisk livslängd på över 25-30 år beroende på användningsområde. Sett ur ett livscykelperspektiv så är tryckimpregnerat virke det som ger minst miljöpåverkan av motsvarande alternativ på marknaden.

Närodlat och närproducerat

Virket som används kommer från miljöcertifierat skogsbruk från svenska skogar. Träden har tagit upp och bundit koldioxid ur luften. Virket sågas, hyvlas och impregneras lokalt vilket ger korta transporter. Således en minimal klimatpåverkan.

Sluten process

Impregneringen sker i en sluten process utan möjlighet till spridning till omgivningen. Överflödig impregneringsvätska återförs och återanvänds. Impregneringsmedlets aktiva ämne är kopparsalter. Vatten används för att lösta salterna under processen då de trycks in i träets celler, där saltet fixeras och vattnet torkas bort. Träskyddsmedlet förblir fixerat inne i träprodukten under hela dess livslängd.

Kretsloppet

Efter användning, när den impregnerade träproduktens rivs eller utrangeras återvinns impregnerat trä genom energiåtervinning. Askan från förbränningen har ingen särskild riskklass utan kan användas på det sätt som askan används, till exempel som jordförbättring.

  • Lång livslängd
  • Närproducerat
  • Naturlig och cirkulärt
  • Certifierat skogsbruk
  • Lägre klimatavtryck
  • Effektivt träskyddsmedel som håller rötsvampar borta
  • Säker hantering av träskyddsmedel, under hela livscykeln

 

 

Cancel