Hem » Beständigt trä » Användarklasser enligt EN 335

Undermeny

Användarklasser enligt EN 335

Europastandaren EN 335 beskriver användningsområden för beständiga träprodukter och relaterar det till användarklasser.

Exempel på användningsområden för träprodukter med förbättrad beständighet genom träskyddsbehandling i enlighet med Eurpoastandarden EN 335.

För de olika klasserna följer en utförlig testmetod som används för att pröva om byggprodukten uppfyller respektive användarklass.

På engelska används benämningen UC för User Class, vilket även förekommer i Sverige och i bygghandlingar.

För många år sedan användes benämningen riskklass på liknande sätt. Det förekommer tyvärr fortfarande i vissa fall, men bör inte användas i detta sammanhang då det lätt förväxlas med helt andra saker.

Användarklasser enligt EN 335

Europastandaren EN 335 beskriver användningsområden för beständiga träprodukter och relaterar det till användningsklasser.

AnvändarklassAnvändningsområdeExempel på byggdetaljMotsvarande träskyddsklass i NTR
UC 1Trä i torrt inomhusklimat Möbler, panel för inomhusbrukEj i NTR
UC 2Trä ovan mark som är helt skyddat för väderpåverkan, men där kortvarig, men ej permanent, uppfuktning är möjlig Takstolar, trä utomhus under takEj i NTR
UC 3Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade3.1 Fönster- och dörrsnickerier etc.

3.2 Utomhuspanel, trädäck, ”trä i trädgården"
3.1 NTR B

3.2 NTR AB
UC 4Trä i kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för väderpåverkan eller om en träkomponent är svårtillgänglig eller om konsekvenserna av en skada blir särskilt allvarliga4.1 Ledningsstolpar, pålar

4.2 Sliprar, stängselstolpar, broar, konstruktionsvirke
4.1 NTR A pole

4.2 NTR A
UC 5Träkonstruktioner i havsvatten och konstruktioner utsatta för extrema förhållanden eller där man ställer särskilda krav på beständighet och hållfasthetKajkonstruktioner, bryggor, pålarNTR M

Standarden finns att köpa av till exempel SIS

Fakta om standarder

Standarder utvecklas av CEN i samarbete med nationella organ. I Sverige är det SIS som organiserar arbetet och säljer information om standarder. www.sis.se

Cancel