Användarklasser enligt EN 335

Europastandaren EN 335 beskriver användningsområden för beständiga träprodukter och relaterar det till användningsklasser.

Exempel på användningsområden för träprodukter med förbättrad beständighet genom träskyddsbehandling i enlighet med Eurpoastandarden EN 335.

För de olika klasserna följer en utförlig testmetod som används för att pröva om byggprodukten uppfyller respektive Användningsklass.

På engelska används benämningen UC för User Class, vilket även förekommer i Sverige och i bygghandlingar.

För många år sedan användes benämningen riskklass på liknande sätt. Det förekommer tyvärr fortfarande i vissa fall, men bör inte användas i detta sammanhang då det lätt förväxlas med helt andra saker.

 

Användningsklass enligt EN 335

Användningsområde

Exempel

Motsvarande
träskyddsklass
i NTR

UC 1

Trä i torrt inomhusklimatMöbler, panel för inomhusbrukEj i NTR

UC 2

Trä ovan mark som är helt skyddat för väderpåverkan, men där kortvarig, men ej permanent, uppfuktning är möjligTakstolar, trä utomhus under tak 

UC 3

Trä ovan mark, som antingen är utsatt för väderpåverkan och där det är förhållandevis lätt att ersätta skadade komponenter och där konsekvenserna av en skada blir begränsade

3.1 Fönster- och dörrsnickerier etc

3.2 Utomhuspanel, trädäck, ”trä i trädgården”

NTR B

NTR AB

UC 4

Trä i kontakt med mark och sötvatten eller särskilt utsatt för väderpåverkan eller om en träkomponent är svårtillgänglig eller om konsekvenserna av en skada blir särskilt allvarliga

Ledningsstolpar, pålar

Sliprar, stängselstolpar,
broar

NTR A pole

NTR A

UC 5

Träkonstruktioner i havsvatten och konstruktioner utsatta för extrema förhållanden eller där man ställer särskilda krav på beständighet och hållfasthetKajkonstruktioner, bryggor, pålarNTR M

Standarden finns att köpa av till exempel SIS

Fakta om standarder

Standarder utvecklas av CEN i samarbete med nationella organ. I Sverige är det SIS som organiserar arbetet och säljer information om standarder.

Print Friendly, PDF & Email