Nätupplagan: 2024-07-25 17:57

Information gällande de nya riktlinjer av användning av träskyddsbehandlat trä i vatten

av | 2024 04 04 | TräskyddsAktuellt

Nya regler av användning av träskyddsbehandlat trä i kontakt med vatten har väckt många frågor och funderingar. I denna artikel reder vi ut vad de nya reglerna innebär och vad detta betyder för dig som planerar att bygga nära vatten.

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har utfärdat nya riktlinjer som påverkar användningen av kopparbaserade träskyddsmedel för konstruktioner i vatten, vilket vi tidigare skrivit om. Dessa riktlinjer innebär att trä behandlat med sådana medel inte får användas under vatten för att skydda känsliga vattenlevande organismer. Användning ovan vatten, där trä sporadiskt exponeras för vatten genom vågor och stänk, påverkas inte av de nya bestämmelserna.

Inga ändringar i lagstiftningen

Detta beslut har inte föranletts av några ändringar i lagstiftningen. Biocidförordningen (BPR), som reglerar godkännandet av aktiva ämnen i träskyddsmedel och andra biocidprodukter, är fortfarande densamma. Ändringarna rör istället tillämpningsbeslutet av denna förordning, baserat på en omvärdering av de riskbedömningar som gjorts gällande kopparmedlens effekter på vattenlevande organismer. Det liknar de regler som finns för båtbottenfärger.

Dessa riktlinjer är ett resultat av ECHA:s bedömning, där man konstaterar att det finns en risk för vattenlevande organismer som måste hanteras. Därför har man beslutat att begränsa användningen av kopparbaserade träskyddsmedel i miljöer där de kan utgöra en risk.

Mer information finns i godkännandebesluten för varje träskyddsmedel

För aktörer inom träskyddsindustrin, liksom för konsumenter som planerar att bygga bryggor eller andra vattennära konstruktioner, är det viktigt att noga ta del av och följa de nya riktlinjerna. Information om de specifika användningsbegränsningarna för varje kopparbaserat träskyddsmedel finns att tillgå i godkännandebesluten för respektive träskyddsmedel.

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel