Nätupplagan: 2024-06-24 8:42

Ny rapport: Fakta för cirkulär hantering av tryckimpregnerat trä

av | 2024 01 23 | TräskyddsAktuellt

Nu kan Träskyddsinstitutet presentera en ny rapport, “Avfall från tryckimpregnerat trä – fakta för cirkulär hantering,” som markerar framsteg inom hållbar avfallshantering av impregnerat trä i Sverige.

Rapporten ger viktig information för myndigheter och företag inom avfallshantering, när det gäller industriellt behandlat trä, känt som tryckimpregnerat trä eller impregnerat trä.

Fokus ligger på att främja resurseffektiva och hållbara system för avfallshantering. Genom teknologiska innovationer och samarbete strävar rapporten efter att driva på för en cirkulär och hållbar framtid för hantering av tryckimpregnerat trä i Sverige och Europa. Detta är ett mycket viktigt steg mot en mer miljövänlig och ansvarsfull behandling av dessa material.

Rapporten är skriven av Jöran Jermer, sakkunnig inom träskydd.

Ladda ner rapporten här nedanMedd 193 Avfall från tryckimpregnerat trä

Avfall från tryckimpregnerat trä - fakta för cirkulär hantering Jöran Jermer

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel