Nätupplagan: 2024-02-26 21:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Debatt i Aktuell Hållbarhet: ”Stor potential för återbruk av impregnerat trä”

av | 2024 01 26 | TräskyddsAktuellt

Det finns en enorm potential att drastiskt minska Sveriges omfattande berg av farligt avfall genom att effektivisera sorteringen av impregnerat trä. Utöver de uppenbara miljövinsterna skulle detta även medföra betydande kostnadsbesparingar för företag, kommuner och andra parter, skriver Fredrik Westin och Träskyddsföreningen i Aktuell Hållbarhet under fredagen, och listar tre steg för en bättre hantering.

I december publicerades en artikel i Aktuell Hållbarhet, som TräskyddsAktuellt skrev om, där det belystes om det faktum att stora mängder impregnerat trä fortfarande eldas upp som farligt avfall. Träskyddsföreningen pekade då på att 95 procent av allt impregnerat trä som säljs idag inte utgör miljöfarligt avfall.

I en uppföljande artikel uttrycker Camilla Nilsson på Avfall Sverige sin uppskattning för att vi på Träskyddsföreningen uppmärksammat frågan. Vi är tacksamma för det engagemang som Camilla Nilsson och Avfall Sverige visar i frågan om återbruk och sortering av impregnerat virke och avfall. Här är våra tankar kring vad som krävs för att öka återbruket av ej miljöfarligt impregnerat trä:

  1. Nytt mottagande på Återvinningscentralerna: Att effektivt sortera träavfall utgör en utmaning, men praktiska försök visar att det är genomförbart utan omfattande förändringar. En viktig åtgärd är att skapa nya metoder för att ta emot träavfall på återvinningscentralerna. Detta kräver inte bara ökat utrymme utan även hantering av olika typer av fraktioner. Tydlig information och stöd till de som lämnar material för återbruk eller som avfall är avgörande för att underlätta processen.
  2. Nya metoder för sortering: Utveckling av metoder för att sortera bygg- och rivningsavfall är nödvändig. Genom att använda träskyddsbranschens avfallsdeklarationer kan i princip allt byggavfall från impregnerat trä klassificeras som icke-farligt avfall. För rivningsavfall finns säkra och fungerande metoder för att identifiera äldre byggprodukter som kan innehålla farliga träskyddsmedel, och internationella exempel, som från Storbritannien, kan användas som inspiration.
  3. Uppdatering av föreskrifter och tillstånd: Många föreskrifter och miljötillstånd behöver uppdateras för att möjliggöra en övergång till effektivare återbruk och sortering. Dagens föreskrifter har sina rötter i en tid då impregnerat trä ansågs vara miljöfarligt. Det är nödvändigt att politiken och myndigheterna agerar för att underlätta en korrekt hantering och anpassning till dagens verklighet där impregnerat trä inte längre klassificeras som farligt avfall.

Det finns stor potential för att drastiskt minska Sveriges uppblåsta berg av farligt avfall genom att sortera impregnerat trä rätt. Resultatet blir en miljömässigt korrekt hantering och betydande kostnadsbesparingar för företag, kommuner och andra parter. Dessutom tas några rejäla kliv mot att nå Sveriges och kommunernas mål att minska mängden byggavfall och farligt avfall.  

Återbruk och sortering är en komplex fråga med många berörda aktörer. Vi på Träskyddsföreningen ser fram emot att fortsätta bidra med vår detaljkunskap om branschen och branschens produkter för att gemensamt fortsätta arbetet för en mer cirkulär syn på träskyddsbehandlat trä. 


Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel