Nätupplagan: 2024-02-26 21:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

EU har beslutat om strängare regler kring propiconazol

av | 2023 12 19 | TräskyddsAktuellt

EU har beslutat om att införa strängare regler för användningen av propiconazol. Bakgrunden till detta beslut går tillbaka till att säkerställa en säker användningen av det aktiva ämnet propiconazol.

Propiconazol används som co-biocid i några vattenbaserade träskyddsmedel och som huvudsakligt biocid i några få träskyddsmedel, varav en är lösningsmedelsbaserad och används för träskyddsbehandla fönster, dörrar och andra snickerier. Träskyddsklassen NTR B beskriver vakuumimpregnering och används av några av Sveriges ledande tillverkare av fönster och andra byggprodukter och är också medlemmar i Träskyddsföreningen.

Proiconazol är ett så kallat utfasningsämne och ska ersättas då det finns fungerande alternativ. Efter omfattande analys av ECHA och synpunkter inhämtade från företag och organisationer i Europa har man beslutat att tillåta Propiconazol under en period av sju år eftersom det inte finns ett lämpligt alternativt ämne som kan ersätta.

Det är framförallt två punkter i det nya beslutet som påverkar träskyddsbranschen. Det första handlar om att produkter som innehåller propiconazol nu måste märkas med en speciell text enligt regler fastställda av varje lands ansvariga myndighet. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som ansvarar för detta. Vi får verkligen hoppas att det blir samma text i hela EU så att leverantörer och kunder inte behöver ha landsanpassad information.

Det andra är att produkter som innehåller propiconazol nu längre inte får användas i utemöbler och lekutrustning.

Beslutet trädde i kraft den 12 december 2023 och börjar gälla under våren.


Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel