Nätupplagan: 2024-07-25 18:01

Aktuell Hållbarhet: Impregnerat trä eldas upp – helt i onödan

av | 2023 12 13 | TräskyddsAktuellt

Träskyddsföreningen välkomnar en ny artikel i Aktuell Hållbarhet som sätter fokus på ett viktigt ämne, nämligen avfallsfrågan för impregnerat trä. Artikeln tar även upp att några kommuner nu börjat erbjuda återanvändning i stället, då de nya impregneringsmedlen blivit så bra att träet inte längre räknas som farligt avfall.

Träskyddsföreningen tycker det är glädjande att Aktuell Hållbarhet, Sveriges största oberoende tidning om miljö- och klimatfrågor, har publicerat en artikel om avfallsfrågan gällande impregnerat trä och att stora mängder idag eldas upp, helt i onödan. Sveriges berg av farligt avfall, som i själva verket inte är farligt avfall, behöver minskas.

I artikeln presenteras Mölndals kommun som ett ledande exempel inom området då kommunen, genom omstrukturering av sina sorteringsprocesser, skapat tydligare riktlinjer för att särskilja farligt och icke-farligt impregnerat trä. Detta möjliggör nu återanvändning och återvinning av det trä som inte utgör farligt avfall, vilket öppnar upp för en mer hållbar syn på hantering av detta material.

– När du kommer till vår anläggning är det alltid återbrukat vi samlar in först. Har du äldre impregnerat virke eller dåligt virke kör du in på gamla återvinningscentralen och lägger i den gamla containern, säger Andreas Svendsen, miljöstrateg i Mölndals kommun, till Aktuell Hållbarhet.

Andreas Svendsen berättar om betydelsen av att anpassa infrastrukturen för att effektivt hantera impregnerat trä och främja återbruk. Han menar att ombyggnaden av anläggningen var avgörande för att möjliggöra en mer effektiv hantering av impregnerat trä och för att främja återbruk.

– Jag tror det gick på 30–40 miljoner och det fanns en rädsla bland politiker för att det skulle kosta för mycket. Men vi beslutade att vi ändå ville genomföra ombyggnaden, för vi kände att vi måste hänga med och få bort blandavfall. Trä har vad jag förstått spelats in på vägen, säger Stefan Gustafsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Mölndal, till Aktuell Hållbarhet.

Träskyddsbranschen har under lång tid strävat efter att utveckla mer miljövänliga produkter för att reducera miljöpåverkan. Trots framgångarna i att förbättra produkterna, klassificeras fortfarande impregnerat trä som farligt avfall på grund av tidigare praxis. Enligt Fredrik Westin, som delgav detta till Aktuell Hållbarhet, har Avfall Sverige och Naturvårdsverket bromsat initiativ för att omklassificera materialet, med argumentet att det är komplicerat att separera trä som behandlats med äldre impregneringsmedel som fortfarande finns kvar.

Fredrik Westin påpekar dock i artikeln att lösningen på detta problem kan vara relativt enkel. Genom användning av XRF-teknik, som använder röntgenstrålar för att identifiera impregneringsmedlet som använts, skulle man kunna effektivt hantera och skilja det behandlade träet från farligt avfall. Detta skulle potentiellt lösa den nuvarande problematiken med att korrekt identifiera och hantera impregnerat trä i avfallssystemet.

Träskyddsföreningen ser fram emot den fortsatta utvecklingen inom området och av liknande initiativ i andra kommuner för att ytterligare främja hållbarheten i avfallshantering av impregnerat trä.

Artikeln ligger bakom betalvägg, klicka på bilden nedan för att komma till artikeln.

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel