Medlemsmöte: Framtid för impregnerade fönster- och dörrämnen

av | 2023-11-10, 15:34

Vi vill bjuda in er till ett medlemsmöte som kommer att handla om framtiden för impregnerade fönster och dörrämnen.

Som ni kanske redan vet, pågår det mycket inom biocidlagstiftningen som kan komma att påverka vilka träskyddsmedel vi får använda i framtiden för fönster och dörrar. Svanen har informerat Träskyddsföreningen att man påbörjat arbetet med att se över kriteriedokumentet om fönster och ytterdörrar.

Med anledning av detta, bjuder vi nu in er till ett medlemsmöte för uppdatering och information om det senaste inom området, samt att diskutera hot och möjligheter för framtiden.

Datum: måndagen den 18 december 

Tid: kl. 14:00-16:00 

Plats: Online via Teams

Deltagande: Förutsätter anmälan

Mötet är öppet för andra svenska tillverkare av fönster och dörrar eller deras leverantörer som är intresserad av frågan

På agendan

  • Uppdatering om förändringar i biocidprodukter
  • Information om NTR-B och andra träskyddsklasser för kärnvirke
  • Diskussion om Svanens arbete kring fönster och ytterdörrar 062.
  • Framtidsspaning

Det kommer vara en utmärkt möjlighet att få klarhet i de senaste uppdateringarna och diskutera möjligheter och problem.

Vänliga hälsningar,

Fredrik Westin

Cancel