Hur vet man att träprodukten är rätt impregnerad?

Är träprodukten märkt med NTR och någon träskyddsklass så är virket impregnerat med godkänt träskyddsmedel ur miljö- och rötskyddssynpunkt. Träprodukten har också genomgått en kontrollerad och rätt utförd impregneringsprocess.

Cancel