Nätupplagan: 2023-11-29 22:11

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Anmälan öppen till kurs i Industriellt Träskydd

av | 2023 11 09 | TräskyddsAktuellt

Vi är glada att kunna meddela att kursprogrammet för kursen i industriellt träskydd 2024 nu är färdigställt. Vi vill därför härmed välkomna er att anmäla er till kursen.

Den 7-9 februari 2024 är det dags för grundkursen i industriellt träskydd, som genomförs på SLU i Uppsala. Kursen anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Department of Forest Biomaterials and Technology).

Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV. Den inkluderar även Träskyddsinstitutets grundkurs i industriellt träskydd som är obligatoriskt för Träskyddsföreningens medlemmar.

Den kan läsas på två sätt, antingen läser man hela kursen, grundkurs (G) eller så läser man repetitionskurs (R) för att förnya sin behörighet klass 1 AV.

Klicka här för att läsa mer och för att komma till anmälan. 

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-11-29
Cancel