Nyhetsbrevet

TräskyddsAktuellt Nyhetsbrev 2023 oktober

Hej!

Här kommer det senaste numret av TräskyddsAktuellt. Vi har fyllt detta nummer med en mängd spännande och informativa ämnen som vi hoppas ni kommer uppskatta.

Läs hela nyhetsbrevet på hemsidan här…

Fredrik Westin,

VD Svenska Träskyddsföreningen


Produktionsstatistik för 2022

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022

Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport från Svenska Träskyddsinstitutet bygger på enkätsvar från 51 träskyddsanläggningar. Svaren har sammanställts och publiceras i “Träimpregneringsindustrin i Sverige – produktionsåret 2022”.

Under 2022 producerades cirka 1,22 miljoner m3 träskyddsbehandlat trä, en minskning med cirka 18% jämfört med 2021.

I rapporten visas detaljerade siffror avseende råvara, typ av träskyddsmedel och träskyddsklass enligt NTR-Systemet. Även produktion per produktgrupp sedan 1997 återges i graf.

Exporten från Sverige uppgick till cirka 500 000 m3 under 2022, en minskning med cirka 20 % sedan 2021. Den exporterade volymen utgjorde 41 % av den totala produktionen av behandlat virke.

Läs mer…


Träskyddsdagen 2023

På torsdag är det äntligen dags för Träskyddsdagen i Helsingborg. Det kommer att bli ett intensivt dygn fyllt med kunskap, nätverkande och festligheter. Vi ser verkligen fram emot att träffas!

Under dagen kommer vi besöka Södra i Åstorp och utöver föredrag även hålla den traditionsenliga Extra föreningsstämman samt därefter tillkännage årets vinnare av Träskyddspriset.

För er som inte har möjlighet att delta, kommer det finnas möjlighet att få mer information här på vår hemsida.

Hälsningar,

Fredrik Westin


Möt Svenska Träskyddsföreningens nye VD-assistent och kommunikatör

Vi kan härmed meddela att Johan Fridh nyligen klivit in i rollen som VD-assistent och kommunikatör på Svenska Träskyddsföreningen.

Johan är utbildad miljövetare och journalist och har tidigare arbetat med kommunikation på Fossilfritt Sverige, men också som journalist på SVT Vetenskap och Upsala Nya Tidning.

Roll och ansvar:

I sin roll som VD-assistent och kommunikatör kommer Johan att stödja VD Fredrik Westin med administrativa uppgifter. Han kommer också arbeta med kommunikation både internt och externt.

Här är ett kort meddelande från Johan själv:

“Jag är mycket motiverad över att bli en del av Svenska Träskyddsföreningen och ser fram emot att använda min tidigare erfarenhet för att bidra till att stärka föreningens positiva inverkan på träskydd och hållbar utveckling.” 

Kontaktuppgifter:

Om du vill komma i kontakt med Johan, är han tillgänglig via e-post på johan.fridh@traskydd.com eller per telefon på 0761-333435.


Nu är KTH-studenternas träbro på plats

Våren 2022 genomförde KTH-Arkitektur, KTH-Byggvetenskap och Arkitektskolan i Saarbrücken (Tyskland) ett projekt med syfte att projektera och bygga en träbro. Utöver värdefulla insikter från samarbetet över nations- och fakultetsgränser så har projektet lett till att intressanta frågor kring träbroars miljöpåverkan blivit belysta. Nu har träbron kommit på plats vid en golfbana i Upplands Väsby.

På hemsidan finns bilder på den färdigställda träbron, som är konstruerad av en grupp studenter på KTH.

Se hela bildspelet här


Ny motion: Ekonomiska incitament för återbruk inom byggsektorn

I en ny motion som är skriven av Larry Söder (KD), föreslås ekonomiska incitament för företag, kommuner och organisationer som aktivt främjar och tillämpar återbruk inom byggsektorn.

Målet är att uppmuntra och belöna de som aktivt arbetar för att minska avfall och främja hållbarhet genom återanvändning av byggmaterial. Därigenom strävar motionen efter att skapa incitament för en mer miljövänlig och hållbar byggsektor i Sverige.

Med en årlig avfallsmängd på omkring 12 miljoner ton inom byggsektorn i Sverige betonas behovet av att effektivt utnyttja resurser och minska klimatpåverkan. För Svenska Träskyddsföreningen är detta en välkommen utveckling som kommer att gynna branschen, och som lyfter fram viktiga frågor kring miljöansvar och hållbarhet inom byggsektorn. Återbruk som en central strategi får därmed den uppmärksamhet den förtjänar.

Tryck på länken för att ta del av motionen.


Vida förvärvar Ingarp Träskydd

Vida stärker nu sin närvaro inom träarbetningsindustrin genom förvärvet av Ingarp Träskydd.

Affären markerar ett viktigt steg för företagets fortsatta tillväxt i området kring Vidas sågverk i Hjältevad och Vimmerby.

– Ingarp Träskydd har länge varit en respekterad aktör inom branschen och kommer på ett mycket bra sätt att komplettera vår befintliga verksamhet. Affären kommer att ge oss möjlighet att ytterligare utveckla våra affärer i både Sverige och Danmark och vi är övertygade om att detta förvärv kommer att skapa synergier och öka vår kapacitet att leverera högkvalitativa träprodukter till våra kunder, säger Karl-Johan Löwenadler, VD Vida Wood.

Per Collen, en erfaren ledare inom branschen, kommer att leda driften av den förvärvade verksamheten. Samtidigt kommer Isak Lindgren från ägarfamiljen att fortsätta bidra aktivt till den fortsatta utvecklingen. Alla nuvarande medarbetare kommer att behålla sina befattningar inom företaget.

Ulrik Lindgren kommer fortsätta i styrelsen hos Ingarp Träskydd och som ordförande för Svenska Träskyddsföreningen.

Tryck på länken för att läsa mer


Erik Karlsson ny President i WEI

Vid årsmötet i den Europeiska Träskyddsföreningen valdes Erik Karlsson från Rundvirke Poles till President.

Den Europeiska Träskyddsföreningen WEI-EIO i Bryssel genomförde sin 71:a Congress i Berlin. Det årligen återkommande mötet hölls denna gång i Berlin mellan den 6-8 september. Congressen omfattar många intressanta föredrag samt årsmöte och trevligt umgänge och nätverkande.

Årsmötet valde Erik Karlsson från Rundvirke Industrier till ny President. Erik efterträder Mikael Westin som tjänstgjort som president sedan fyra år. Erik Karlsson är VD på Rundvirke Poles samt Octowood AB

Medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen är även medlemmar i WEI och kan delta i arbetet och få ta del i möten och kongresser och kan även logga in på hemsidan för att hämta och läsa WEI information och presentationer från möten och mycket mer. Det gäller alltså alla som är anställda i medlemsföretagen.

Adressen till hemsidan är https://wei-ieo.org/


Förebyggande åtgärder mot trämögel på arbetsplatser

Efter vårt medlemsmöte där vi diskuterade mögel på virkespaket och lagervaror, finns det i denna text ytterligare information om ämnet. Arbetsmiljöverket har i samarbete med Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Skogs- och träfacket utvecklat en informativ broschyr om förebyggande åtgärder mot trämögel på arbetsplatser där trähantering är central. Denna information kompletterar de insikter och rekommendationer som diskuterades under vårt möte, och ger en helhetsbild av hur vi bäst kan hantera och förebygga mögelskador.

Broschyren understryker vikten av att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen och föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att planera och organisera trähantering på rätt sätt kan tillväxt av trämögel förebyggas. Samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare är också avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö.

Inandning av mögelsporer eller fragment från mögelsvamp kan ge upphov till hälsorisker. Det är både levande och dött trämögel som ger besvär. Vid akut inandning av höga halter förekommer influensaliknande besvär. Inandning av trämögel vid upprepade tillfällen kan ge upphov till kroniska inflammatoriska förändringar i lungan. 

Hur skyddar man sig? 

Vid arbete med trämögelangripet virke rekommenderas…

Läs vidare här…


Ny motion: Förstärkt statligt ansvar för lager av elnätsstolpar i trä

Svenska Träskyddsföreningen välkomnar den nyligen inkomna motionen om förstärkt statligt ansvar för lagerhållning av elnätsstolpar i trä. Åtgärden ses som ett viktigt steg för att trygga stabiliteten i Sveriges elnät och möta kommande utmaningar. För föreningen är detta en glädjande utveckling i branschen.

En ny motion har nyligen inkommit till riksdagen av Monica Haider (S). Motionen föreslår ett ökat statligt ansvar för lagerhållning av elnätsstolpar i trä. Motionen betonar vikten av att säkerställa tillgängligheten av dessa stolpar, som utgör en kritisk del av Sveriges infrastruktur. Förslaget syftar till att minimera riskerna vid klimatrelaterade påfrestningar och stormar. 

Klicka på länken för att läsa mer om motionen.


TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel