Nätupplagan: 2024-04-21 12:59

Ny motion: Förstärkt statligt ansvar för lager av elnätsstolpar i trä

av | 2023 10 24 | TräskyddsAktuellt

Svenska Träskyddsföreningen välkomnar den nyligen inkomna motionen om förstärkt statligt ansvar för lagerhållning av elnätsstolpar i trä. Åtgärden ses som ett viktigt steg för att trygga stabiliteten i Sveriges elnät och möta kommande utmaningar. För föreningen är detta en glädjande utveckling i branschen.

En ny motion har nyligen inkommit till riksdagen av Monica Haider (S). Motionen föreslår ett ökat statligt ansvar för lagerhållning av elnätsstolpar i trä. Motionen betonar vikten av att säkerställa tillgängligheten av dessa stolpar, som utgör en kritisk del av Sveriges infrastruktur. Förslaget syftar till att minimera riskerna vid klimatrelaterade påfrestningar och stormar. 

Klicka på länken för att läsa mer om motionen.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-04-21
Cancel