Nätupplagan: 2023-11-29 22:11

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Ny motion: Ekonomiska incitament för återbruk inom byggsektorn

av | 2023 10 24 | TräskyddsAktuellt

I en ny motion som är skriven av Larry Söder (KD), föreslås ekonomiska incitament för företag, kommuner och organisationer som aktivt främjar och tillämpar återbruk inom byggsektorn.

Målet är att uppmuntra och belöna de som aktivt arbetar för att minska avfall och främja hållbarhet genom återanvändning av byggmaterial. Därigenom strävar motionen efter att skapa incitament för en mer miljövänlig och hållbar byggsektor i Sverige.

Med en årlig avfallsmängd på omkring 12 miljoner ton inom byggsektorn i Sverige betonas behovet av att effektivt utnyttja resurser och minska klimatpåverkan. För Svenska Träskyddsföreningen är detta en välkommen utveckling som kommer att gynna branschen och lyfter fram viktiga frågor kring miljöansvar och hållbarhet inom byggsektorn. Återbruk som en central strategi får därmed den uppmärksamhet den förtjänar.

Tryck på länken för att ta del av motionen.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-11-29
Cancel