Nätupplagan: 2023-12-01 07:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Erik Karlsson ny President i WEI

av | 2023 10 24 | TräskyddsAktuellt

Vid årsmötet i den Europeiska Träskyddsföreningen valdes Erik Karlson från Rundvirke Poles till President.

Den Europeiska Träskyddsföreningen WEI-EIO i Bryssel genomförde sin 71:a Congress i Berlin. Det årligen återkommande mötet hölls denna gång i Berlin mellan den 6-8 september. Congressen omfattar många intressanta föredrag samt årsmöte och trevligt umgänge och nätverkande.

Årsmötet valde Erik Karlsson från Rundvirke Industrier till ny President. Erik efterträder Mikael Westin som tjänstgjort som president sedan fyra år. Erik Karlsson är VD på Rundvirke Poles samt Octowood AB.

Medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen är även medlemmar i WEI och kan delta i arbetet och få ta del i möten och kongresser och kan även logga in på hemsidan för att hämta och läsa WEI information och presentationer från möten och mycket mer. Det gäller alltså alla som är anställda i medlemsföretagen.

Adressen till hemsidan är https://wei-ieo.org/

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-01
Cancel