Nätupplagan: 2023-12-07 18:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Nu är KTH-studenternas träbro på plats

av | 2023 10 23 | TräskyddsAktuellt

Våren 2022 genomförde KTH-Arkitektur, KTH-Byggvetenskap och Arkitektskolan i Saarbrücken (Tyskland) ett projekt med syfte att projektera och bygga en träbro. Utöver värdefulla insikter från samarbetet över nations- och fakultetsgränser så har projektet lett till att intressanta frågor kring träbroars miljöpåverkan blivit belysta. Nu har träbron kommit på plats vid en golfbana i Upplands Väsby.

Här nedan följer bilder på den färdigställda träbron, som är konstruerad av en grupp studenter på KTH.

Läs hela nyheten om hur kursen genomfördes och hur det gick till när bron byggdes.

Träbyggnad och miljöpåverkan – Studenter bygger bro i träskyddsbehandlat virke

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel