Nätupplagan: 2023-09-27 23:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Produktionsstatistik för 2022

av | 2023 09 12 | TräskyddsAktuellt

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022

Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport från Svenska Träskyddsinstitutet bygger på enkätsvar från 51 träskyddsanläggningar. Svaren har sammanställts och publiceras i “Träimpregneringsindustrin i Sverige – produktionsåret 2022”.

Under 2022 producerades cirka 1,22 miljoner m3 träskyddsbehandlat trä, en minskning med cirka 18% jämfört med 2021.

I rapporten visas detaljerade siffror avseende råvara, typ av träskyddsmedel och träskyddsklass enligt NTR-Systemet. Även produktion per produktgrupp sedan 1997 återges i graf.

Exporten från Sverige uppgick till cirka 500 000 m3 under 2022, en minskning med cirka 20 % sedan 2021. Den exporterade volymen utgjorde 41 % av den totala produktionen av behandlat virke.

Läs hela rapporten här:

Medd 192. Träimpregneringsindustrin i Sverigeprod...

Meddelanden Nr 192 - 2023. Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022 Tobias Gullberg, Fredrik Westin

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-27
Cancel