Medlemsmöte Vägledning miljödeklaration + Miljöhandbok

av | 2023-08-22, 15:47

Härmed inbjuds ni till Medlemsmöte vilket blir den tredje workshopen om miljödeklaration för medlemmarna i Träskyddsföreningen.

Tillsammans med med miljökonsulterna på Goodpoint går vi igenom det uppdaterade Vägledningsdokumentet version 3 och den nya Miljöhandboken och hur den kan användas i säljarbetet och kommunikation med era kunder.

Vi har omarbetat dokumentet och justerat namnent något till “Vägledning för miljödeklaration av träskyddsbehandlat virke v. 3” som nu har släppts i sin tredje utgåva.

Ändringar i Byggvarubedömningen och Svanen som kan leda till att ni måste uppdatera era deklarationer.

Att ha sina produkter bedömda i ett eller flera av dessa system kan därför i många fall vara en förutsättning för att produkterna ska få användas inom olika byggprojekt. Att ha produkter bedömda och tillgängliga i de olika bedömningssystemen kan också ses som en marknadsföringsåtgärd. Rätt och aktuell information ökar chanserna att fler potentiella användare ska få kännedom om produkter som uppfyller grundläggande krav för kunden.

Fram till augusti 2023 hade 24 av Träskyddsföreningens medlemmar NTR-märkta produkter bedömda i antingen Byggvarubedömningen och/eller SundaHus miljöbedömningssystem.

Citat från Vägledningsdokumentet version 3

På mötet går vi igenom hur man gör byggvarudeklaration och och får sina produkter bedömda.

Tid och plats

Måndag 2023-09-04 klockan 13:00 – 14:30

Online Teams. (länk skickas till de som är anmälda)

Anmäl dig här!

Dagordning

  • Välkommen -dagordning-introduktion, Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen
  • Miljödeklarationer Träskyddsbehandlat virke: Emma Svensson Akusjärvi, Hållbarhetskonsult Goodpoint
    • Översikt och repetition om varför vi har vägledningstexten och dess innehåll, 
    • Ändringar och nyheter i sedan förra utgåvan
  • Presentation och genomgång av Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke, Fredrik Westin
  • Kort repetition om EPD, Environmental Product Declaration, Fredrik Westin
  • Kort repetition om TSM-systemet och Avfallsdeklarationer

Viktiga dokument dokument

Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke

Vägledningsdokumentet version 3

Cancel