Nätupplagan: 2024-06-24 9:57

Premiär för Miljöhandbok

av | 2023 07 17 | TräskyddsAktuellt

Det är med stolthet och belåtenhet som vi nu publicerar Miljöhandbok för Träskyddsbehandlat virke. Arbetet har pågått under lång tid och det är många som har deltagit med bidrag, fakta och synpunkter.

Syftet har varit att underlätta för Träskyddsföreningens medlemmar att förklara, sakligt om miljömässiga risker och fördelar med träskyddsbehandlat trä. Miljöhandboken kommer stötta en faktabaserad dialog i samband med anbud, miljöprövningar av byggprojekt och liknande. Vi hoppas och tror att användningen kommer bli långt större. Vi vet redan att handboken kommer ingå som läromedel på KTH, vid den kommande kursen i Träbeständighet går i höst. (Läs om kursen här).

Handboken sammanfattar lagstiftning, regler och föreskrifter och vad som gäller vid tillverkning, hantering och användning av träskyddsbehandlat trä. Det är en faktaspäckad skrift med hänvisningar och källhänvisningar för fördjupning.

Denna första utgåva av Miljöhandboken kommer att cirkuleras till myndigheter och specialister och miljökontor runt om i landet i syfte att insamla synpunkter och förbättringar. Målet är att inom sex månader ge ut en andra utgåva, (som inte blir den sista). Första utgåvan kommer endast finnas i digital form (se nedan) för att senare eventuellt tryckas om behov och önskemål finns.

Den uppmärksamma medlemmen noterar säkert att Träskyddsföreningens Hållbarhetsstrategi. Det är inte en slump utan ska ses som en signal om Träskyddsföreningens ambitioner på hållbarhetsområdet.

Ladda ner och läs…

Träskydd Miljöhandbok 2023

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel