Kyrkviken – en badbrygga i Nacka

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2023-06-21 | Träskyddspriset 2023

TRÄ PÅ VATTEN

Nyskapande utformning som smälter in i Nackas vackra naturmiljöer

Kyrkviken i Nacka har sin plats i en vacker naturmiljö med en närbelägen park och en strandpromenad. Bryggorna i trä smälter oerhört väl in i naturmiljön och är tillsammans med den integrerade skärmbassängen en del i ett större grepp för att hantera stora delar av Nackas dagvatten och skyfall.

Just här mellan Sickla och Ekudden återfinns en “lågpunkt”, vilket innebär att större mängder vatten samlas här. I området finns en kombinerad dagvattenanläggning och stadsdelspark med strandpromenad och bryggor utmed Kyrkviken. Området fungerar således både som dagvattenrening och som Nackabornas stadsdelspark för rekreation. Det är detta som varit utgångspunkten för gestaltningen. Arkitekternas avsikter med utformning av parkmiljö och bryggor blir en symbios av bilder av stad och natur genom tydliga linjer och former i samspel med friväxande vegetation. Vackra, konventionella naturmaterial – sten, trä och grus – har använts.

För besökaren återfinns platsen för Kyrkviken och bryggorna mitt mellan station Nacka och Saltsjö-Järla på Saltsjöbanan. Den västra bryggan med sina 600 kvadratmeter är avsedd främst för vila och avkoppling, och den stora östra bryggan på hela 1300 kvadratmeter är Nackas nyaste badplats. En ramp gör bryggan tillgänglig för rörelsehindrade eller de som bara vill undvika trappor. Även sittmöbler i trä ingår i projektets utformning, i form av nedsänkta gradänger mot vattnet, upphöjda ytor och böljande däck.

Nominerad till Träskyddspriset. Kyrkviken badbrygga i Nacka kommun. På bilden Mats Gerdau (m), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka.

Bryggorna i miljön vid Kyrkviken i Nacka är utformade för god beständighet och platsen bär vittnesbörd om insatser som handlar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Skyddsbehandlat trä har använts på ett lekfullt och ändamålsenligt sätt för badbryggorna och deras inredning i Kyrkviken i Nacka och är därför en utmärkt kandidat till Träskyddspriset 2023.

Fakta om projektet

Objekt, objekttyp: Badbrygga
Byggår: 2022
Material: Tryckimpregnerat, NTR A
Byggherre: Nacka Kommun
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Konstruktör: Sweco och EcoTech/Tecmatic
Byggentreprenör:
Materialleverantör:

Fler bilder

Cancel