Kan det inte fungera med vanligt obehandlat trä och träolja?

Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket. Träoljan rinner av och förlorar sin verkan inom något år eller i bästa fall några år. Rötsvamparna tränger igenom det ytliga skyddet och träprodukten kan bli förstört även om träoljan stryks på ytan regelbundet.

Cancel