Hammarby Klätterpark, Stockholm

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2023-06-19 | Träskyddspriset 2023

TRÄ PÅ HÖG HÖJD

Rörelsearena i storstadsmiljö – trälösningar erbjuder klättring för alla åldrar

Klätterparken i Hammarbybacken kom på plats vid midsommartid 2022, alldeles efter pandemin släppt greppet om landet. Nu kan aktiva människor i alla åldrar mötas, utöva aktiviteter och röra på sig igen. Avsikten med Klätterparken är att komplettera vinterns utförsåkning i Hammarbybacken med ett aktivitetsutbud även under sommarhalvåret.

Klätterparken är belägen cirka 65 meter upp i backen och för att passa inbokad tid behöver ”klättraren” vandra ett stycke upp i backen. Det går också att ta sig upp med linbana och klätterparken erbjuder sju olika banor med olika svårighetsgrad – tillgängliga från 7 år/längden 110 cm och uppåt – utmärkta med olika färger. Totalt så har banorna 60 hinder som är placerade uppe mellan stolparna på upp till 15 meters höjd och på marken. De höga träpelarna som utgör hjärtat i klätterparken är utförda i material som träskyddsbehandlats med RVP Repellent. RVP Repellent är en metod som utvecklats för att ersätta kreosot på marknaden med ett miljövänligt alternativ. Produkten har tagits fram för kraftledningsstolpar och slipers, men i och med Klätterparksprojektet utvidgas nu användningen till andra områden. I Klätterparken har stolparna försetts med plattformar och förbundits med I Klätterparken återfinns också en drygt 100 meter lång linbana, Zipline och det finns ett utegym i trä och en spårrodel som invigdes vid samma tid, där åkaren uppnår 40 km i timmen. Bland planerna för att skapa en ännu mer attraktiv miljö i backen under sommarhalvåret återfinns en toppstuga för rekreation och avkoppling.

Nominerad till Träskyddspriset, Hammarbybacken höghöjdspark, Stockholm. På bilden Cecilia Obermüller, ledamot Stockholms kommunfullmäktige och gruppledare stadsbyggnadsnämnden.

Den helgjutna satsningen för att skapa åretruntaktiviteter i storstadsmiljön och använda moderna konstruktionslösningar i skyddsbehandlat trä, gör att Klätterparken i Hammarbybacken i Stockholm är ett av de nominerade bidragen till Träskyddspriset 2023.

Fakta om projektet

Objekt, objekttyp: Klätterpark på stolpar
Byggår: 2022
Material: NTR A + RVP Repellent
Byggherre: Skistar
Konstruktion: Haug og Blom-Bakke AS
Utformning och byggentreprenör: Högt & Lågt Sverige AB och Høyt og Lavt Aktivitetspark AS
Materialleverantör: Rundvirke Poles

Fler bilder

Cancel