Flerbostadshuset Charleshill, Varberg

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

2023-06-20 | Träskyddspriset 2023

TRÄSALONG MED HIMMELSTAK

Modern träarkitektur för berikat boende centrala Varberg

De nya bostäderna uppförda i träbyggnadsteknik i projektet Charleshill har sin placering centralt i Varberg ungefär 300 meter från centralstationen. Charleshill är ett femvåningshus med 42 bostadsrätter, där den femte våningen är indragen. Högst upp finns en takterrass, tillgänglig för hela bostadsrättsföreningen. Ansvariga Arkkas Arkitekter har haft ambitionen att skildra en ”modern snickarglädje”, vilket märks inte minst genom utformningen av balkongernas fronter.

Projektet är också en markör för skiftet mellan tidigare sekels byggmetoder och 2000-talets fokus på hållbarhet. Det klassiska Charleshill från 1880-talet som kompletterades på 1960-talet i Varberg har fått sina eternitplattor nedmonterade och ersatts med en träbyggnad i flera våningar som utgår ifrån demonterbarhet för cirkularitet och framtida återbruk. Beställaren Derome är redan från början i ett orten välkänt träföretag, och som ligger långt fram avseende cirkulärt byggande och strävan mot klimatneutralt byggande – inte minst genom satsningen på förskolan Hoppet i Göteborg.

Charleshill har uppförts i modern träbyggnadsteknik med en mörk fasad av stående träpanel vars uttryck varierats med ett slags nutida snickarglädje med ett samtidigt genuint, sobert och modernt uttryck där arkitekten jobbat med kvalitet och detaljer i utformningen. Alla bostäder har fått balkonger och på det översta våningsplanet får några av bostäderna större öppna terrasser. Takterrassen allra högst upp har utförts med trädäck, möbler, odlingspallar och sittytor i NTR-behandlat trä. Trädäcket och dess inredning har utformats som en helhet och tillverkats av snickaren direkt utifrån arkitektens 3D-modeller.

Nominerad till Träskyddspriset. Flerbostadshuset Charleshills takterrass. På bilden Ann-Charlotte Stenkil (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Charleshill är i sin helhet ett projekt som präglas av trä i alla byggdelar, som också redan från början bär tidens nya krav på cirkularitet och återbruk. Gestaltningen av takterrassen är väl sammanhållen med gott, varierat materialutnyttjande och noggrant genomförd från ide till verklighet. Det motiverar att Charleshill är en av de nominerade kandidaterna till Träskyddspriset 2023.

Fakta om projektet

Objekt, objekttyp: takterrass
Byggår: 2022
Material: NTR-A
Byggherre: Derome Hus AB – Division Bostad
Arkitekt: Arkkas
Byggentreprenör: BRA bygg
Materialleverantör: Derome

Fler bilder

Cancel