Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

av | 2023-05-23, 18:09

Bästa medlemmar

Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan.

Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Då kommer ni åt årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget för 2023. Även ny information om Träskyddsinstitutet.

Dagordning och valnämndens förslag har skickats ut tidigare tillsammans med länk till anmälan och program den 25 och 26 maj.

Se hela meddelandet Dagordning för föreningsstämma + filer för länk till stämmohandlingar.

Cancel