Nätupplagan: 2023-09-23 06:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Nyheter i TSM-systemet: Bygghandlarlistan

av | 2023 05 03 | TräskyddsAktuellt

Från våren 2023 finns Bygghandlarlistan för att underlätta för återförsäljare att hämta information.

Nu kan bygghandlare och de som vill hämta information direkt från en lista. Den information som publicerats av Träskyddsföreningens medlemmar visas i listan som är översiktlig och ger direktlänkar för att hämta filer.

Läs om nyheterna och hur det fungerar på de uppdaterade hjälpsidorna.

Träskyddsmärkning TSM-systemet ger en allmän beskrivning och

TSM-Systemet användarguide beskriver hur “Impregneringsanläggningar” loggar in och använder TSM-Systemet.

Gå direkt till TSM-Bygghandlarlistan och kolla själv hur det ser ut…

Senaste nyheterna

Produktionsstatistik för 2022

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022 Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-23
Cancel