Dagordning för föreningsstämma

av | 2023-05-12, 17:00

Bästa medlemmar

Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Här finns årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget för 2023. Även ny information om Träskyddsinstitutet.

Dagordning och valnämndens förslag har skickats ut tidigare tillsammans med länk till anmälan och program den 25 och 26 maj.

Notera att mötet hålls på Lokal R2. Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9, Stockholm. (Styrelsemötet på förmiddagen hålls på kontoret i huset bredvid Scandic)

Kallelse och föredragningslista

Beskrivning av aktiviteter och program

Länk till anmälan

Stämmohandlingar

Logga in och gå sedan tillbaka till detta meddelande eller leta upp filarkivet för medlemmar och gå till stämmor och året 2023.

För att se denna kategori behövs behörighet och inloggning

Cancel