Nätupplagan: 2023-09-25 02:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Träskyddsinformation TSM i nyheterna

av | 2023 04 24 | Standardisering, TräskyddsAktuellt

Systemet ska förenkla vid försäljning av impregnerat virke

Tidningen Byggmaterial uppmärksammar i #2 2023, Träskyddsföreningens TSM-system och arbetet med att underlätta för producenter och handlare.

Läs hela artikeln här…

https://pub.mediapaper.se/de83bdf6-7935-4466-bef5-e98560d4fe48#page=17

Senaste nyheterna

Produktionsstatistik för 2022

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022 Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-25
Cancel