Nätupplagan: 2024-04-21 12:50

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling

av | 2023 03 06 | Marknad, TräskyddsAktuellt

Naturvårdsverket har beslutat att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp, se Föreskrifter om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering (naturvardsverket.se) samt Föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel – och blånadsangrepp (naturvardsverket.se).

Föreskrifterna om upphävande träder i kraft den 1 juli 2025. Naturvårdsverket har för avsikt att i god tid före det att föreskrifterna om upphävande träder i kraft ta fram uppdaterad vägledning inom området.

Länkar

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2001/nfs-20016

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/2001/nfs-20017

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-04-21
Cancel