Nätupplagan: 2024-06-24 8:08

Svanen publicerar nya Huskriterier

av | 2023 03 08 | Standardisering, TräskyddsAktuellt

De så kallade huskriterierna har nu publicerats och Svanen bjuder in till informationsmöte. Kriterierna har bytt namn och heter nu Nya byggnader 089, generation 4.

På startsidan för Information om Svanenmärkta hus Generation 4 finns det en hel del mer att läsa och givetvis alla sidor som jag länkar till på denna sida.

Här är även direktlänk till kriteriesidan.

Den 23 mars kl. 9:00-10:00 håller Svanen sitt informationsmöte och anmälningssidan finns på deras hemsida. Här är direktlänken dit:

Anmälan till Svanens Webbinarium Nya byggnader

Analys och medlemsmöte

Träskyddsföreningen har påbörjat utvärdering av “Nya byggnader 089” och tar gärna mot frågor och synpunkter. Vi kommer troligen bjuda in till ett medlemsmöte för att diskutera hur marknadsförutsättningarna för Träskyddsbehandlat trä och de olika träskyddsmedlen kan påverkas av de nya kriterierna och vilka problem och möjligheter som detta för med sig för medlemmararna och deras kunder.

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel