Snabbfakta för träskyddsföretag

av | 2023-03-16, 18:25

För impregneringsanläggning som säljer till konsument

Print Friendly, PDF & Email

Garanti ges till konsumenter i Sverige på NTR-märkt virke som tillverkats av Svenska företag som är medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen med utgiven garantisedel.

Träskyddsföreningen och dess medlemsföretag har avtalat med byggvaruhandeln att återförsäljare förmedlar rötskyddsgarantin som gäller mellan impregneringsföretaget och konsumenten. Det är ett tydligt erbjudande till slutkunden som förmedlas av bygghandel eller byggare. Det minimerar den ekonomiska risken som skulle kunna uppstå vid tidig skada och skyddar därmed både bygghandel, byggare och framför allt konsumenten. Uppstår rötskada under de första 20 åren måste impregneringsföretaget ersätta konsumenten med nytt virke! Garantins övre gräns är 100 000 kr. Risken för rötskador under de första 20 åren är liten och garantin är en tydlig signal om att virket håller länge och att risken för skador är liten. Trä är ett naturmaterial med naturliga variationer i egenskaper, så det går aldrig att utesluta, därför är det bra med en funktionsgaranti.

Vem kan få garantin: Privatpersoner

Vem kan förmedla garantin: byggvaruhandel och tjänsteföretag som säljer byggtjänster till privatpersoner

Impregneringsföretaget måste se till att hålla information tillgänglig och hjälpa handeln så att garantin aktiveras

Fördelar för Impregneringsföretaget: Trygg och säker produkt. Nöjd kund. Nöjd handlare. Nöjd byggare.

Impregneringsföretaget måste göra detta för att hjälpa handeln och ÅF

1

Uppdatera TSM-systemet så att informationen är up-to-date.

2

Sätta aktuell Märklapp på varje virkespaket

  • Kolla att den senaste versionen används på alla virkespaket som lämnar
  • Från TSM-systemet. Obligatoriskt från 2023

3

Hämta och uppdatera avfallsdeklaration (kunskapsportalen)

A

Informera kunder om deras ansvar för märkning av impregnerat virke

B

Läs på och lär er hur det fungerar

C

Utbildning och support

Cancel