Nätupplagan: 2024-06-24 9:28

Inbjudan till Webbinarium

av | 2023 03 08 | Evenemang, TräskyddsAktuellt

Print Friendly, PDF & Email

New European Bauhaus – en svensk möjlighet för ett ökat träbyggande och ett mer hållbart Europa

ons 15 mars 10:00 – 11:30 CET

Till anmälan/registrering

Webbinarium onsdagen den 15 mars kl 10.00-11.30

Program

Användandet av trä har ökat dramatiskt det senaste årtiondet och ses som ett klimatvänligt sätt för att öka byggandet av hus, utemiljöer och infrastruktur. Samtidigt finns andra fördelar med trä, inte minst när det gäller hälsa, välmående och inkludering. I ett modernt och hållbart samhälle blir det allt viktigare att jobba med helheten i stadsmiljön. Områdena mellan byggnaderna blir allt viktigare. EUs intiatitiv New European Bauhaus som lanserats av EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen, handlar om våra livsmiljöer i Europa. Utemiljöerna framhålls som ett centralt inslag.

Hur ser regeringens och Boverkets roll ut i projektet New European Bauhaus? Och hur kan beslutsfattare underlätta för svensk export av trä och ett mer inkluderande och hållbart Europa? 

Upplägg 

  • 10:00-10:10 Presentationsrunda 
  • 10:10-10:20 Ludvig Lundgren, kansliråd Landsbygds-och infrastrukturdepartementet, om regeringens roll i New European Bauhaus 
  • 10:20-10:35 Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket om myndighetens roll i New European Bauhaus 
  • 10:35-10:40 Frågor och reflektioner 
  • 10:40-10:55 Fredrik Westin, VD, Svenska Träskyddsföreningen, berättar om utmaningarna och möjligheterna med att bygga utemiljöer och infrastruktur i trä 
  • 10:55-11:05 Roberto Crocetti, professor byggnadsmaterial, KTH, om att bygga broar i trä 
  • 11:05-11:30 Samtal, frågor och reflektioner. 

Inbjudare: Fredrik Westin, VD, Svenska träskyddsföreningen, Leif Nysmed, Civilutskottet (S), Larry Söder, Civilutskottet (KD). 

Deltagare: Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och ordf för Rådet hållbara städer, Ludvig Lundgren, kansliråd Landsbygds-och infrastrukturdepartementet, Roberto Crocetti, professor, byggnadsmaterial på KTH, Fredrik Westin, VD Svenska träskyddsföreningen, Leif Nysmed, Civilutskottet (S), Larry Söder, Civilutskottet (KD). En bredare inbjudan till europeiska beslutsfattare, branschaktörer, samt till ledamöter från riksdagens olika utskott kommer också att skickas ut. 

Moderatorer: Fredrik Westin och Per Ihrmark

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel