Nätupplagan: 2024-06-24 7:29

Produktion av träskyddsbehandlat trä

av | 2022 12 19 | TräskyddsAktuellt

Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport från Svenska Träskyddsinstitutet bygger på enkätsvar från 54 träskyddsanläggningar. Svaren har sammanställts och publiceras i “Träimpregneringsindustrin i Sverige – produktionsåret 2021”.

Under 2021 producerades cirka 1,5 miljoner m3 träskyddsbehandlat trä, en minskning med cirka 7 % jämfört med 2020.
I rapporten visas detaljerade siffror avseende råvara, typ av träskyddsmedel och träskyddsklass enligt NTR-Systemet. Även produktion per produktgrupp sedan 1997 återges i graf.

Exporten från Sverige uppgick till cirka 630 000 m3 under 2021, en minskning med cirka 3 % sedan 2020. Den exporterade volymen utgjorde 42 % av den totala produktionen av behandlat virke.

Läs hela rapporten här

Medd 191

Träimpregneringsindustrin i Sverige – produktionsåret 2021

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel