Nyhetsbrevet

TräskyddsAktuellt Nyhetsbrev 2022 november

Hösten har för många av våra medlemmar och kunder präglats av stor osäkerhet. Kostnad för energi och transport har skenat samtidigt som efterfrågan har rasat till följd av krig, inflation och höga räntor och energipriser. Många medlemsföretag har dragit ner produktionen och till och med tvingats varsla personal.

Lyfter man blicken något finns det mycket att se fram mot. Ökat träbyggande de kommande åren och tydligare information om var och hur man kan använda träskyddsbehandlat trä kommer skapa nya förutsättningar för vår bransch.

Att det finns framtidstro och investeringsvilja i kompetensutveckling syns till exempel på det stora intresset för vår grundkurs i industriellt träskydd. Efter endast några dagar har vi fått 20 anmälningar till kursen i Uppsala i februari. Det pekar mot ett nytt rekord i deltagande.

Här följer en sammanfattning av de senaste nyheterna som ni kan läsa i sin helhet på hemsidan.


Träbyggnad och miljöpåverkan – Studenter bygger bro i träskyddsbehandlat virke

Träskyddsföreningens styrelse beslutade för en tid sedan att utbildning är ett prioriterat område vilket bland annat lett till ett närmare samarbete med KTH. Under året har vi deltagit “träbrokursen” som sponsor av virket till en bro i full skala.

Här kan ni läsa om hela projektet och även se dokumentären om träbron…

Våren 2022 genomförde KTH-Arkitektur, KTH-Byggvetenskap och Arkitektskolan i Saarbrücken (Tyskland) ett projekt med syfte att projektera och bygga en träbro. Utöver värdefulla insikter från samarbetet över nations- och fakultetsgränser så har projektet lett till att intressanta frågor kring träbroars miljöpåverkan har blivit belysta.

Läs vidare… 


Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 8 december.

Alla personer i våra medlemsföretag är välkomna att delta men…

Läs vidare… 


Sverige tar över europeisk standardisering av träskydd

Sverige tar över ledningen för kommittén som tar fram och förvaltar standarder om beständighet för trä och träbaserade produkter. Arbetet med planering och finansiering har pågått under året men nu är alla beslut fattade och det är dags att börja arbetet.

Svenska institutet för standarder, SIS har från den 12:e oktober övertagit ansvaret för…

Läs vidare… 


photo of brown wooden bookshelf

80 år av träskyddsforskning, nu digital

Träskyddsföreningen har efter flera års arbete nu äntligen publicerat Träskyddsbiblioteket. Här hittar den intresserade rapporter och publikationer som utgivits av Svenska Träskyddsinstitutet, Nordiska Träskyddsrådet och många andra.

Arbetet påbörjades för flera år sedan på initiativ av Jöran Jermer och med stöd av Svenska Träskyddsföreningen. Några av skrifterna har funnits i digital form men den här gången har alla (?) publikationer plockats fram ur arkiv och bokhyllor. Lättare sagt än gjort.

Läs vidare… 


Tips om Inbjudan till Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Årets Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2022 kommer gå av stapeln tisdagen den 6 december på Svenska Mässan i Göteborg.

Svenskt Trä i samarbete med Trä & Teknik, Svenska Mässan bjuder in till en spännande dag med inspirerande

Läs vidare… 


Kurs i Industriellt Träskydd 2023

Nu finns program och anmälan publicerad för kurs i industriellt träskydd som anordnas av Träskyddsinstitutet i samarbete med Arbetsmiljöverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Kursen ger behörighet för hantering av bekämpningsmedel klass 1 AV samt inkluderar Träskyddsinstitutets grundkurs i industriellt träskydd som är obligatoriskt för Träskyddsföreningens medlemmar. Kursen är öppen och kan läsas av andra än medlemmar.

Läs vidare… 


Medlemsmöte om avfallsdeklarationer

Vi bjuder in till ett medlemsmöte för att berätta om de nya mallarna för avfallsdeklaration av träskyddsbehandlat trä som vi har tagit fram. På mötet kommer Emma Svensson Akusjärvi från Goodpoint och Fredrik Westin från Träskyddsföreningen att berätta om de nya mallarna och hur man använder dem.

Tid: 2022-11-29 09:00-10:00

Mötet sker endast online med Microsoft Teams.

De som vill vara med måste anmäla sig och får då mötesinbjudan

Läs vidare och anmäl dig här… 


Skicka vidare till medarbetare och kollegor

TräskyddsAktuellt är en viktig källa till vad som händer i branschen så se till att dina medarbetare och kollegor hänger med. Anmälan gör man här:

De som är anställda i ett av medlemsföretagen har dessutom rätt att få ta del av Nyhetsbrev för medlemmar och får även åtkomst till låsta medlemssidor och information som:

Om du är anställd i ett medlemsföretag men inte kan komma in eller inte får tillgång till informationen så skicka ett mail till info@traskydd.com så släpper vi in dig.

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel