Medlemsmöte om avfallsdeklarationer

av | 2022-11-02, 17:58

Hej,

Vi bjuder in till ett medlemsmöte för att berätta om de nya mallarna för avfallsdeklaration av träskyddsbehandlat trä som vi har tagit fram. På mötet kommer Emma Svensson Akusjärvi från Goodpoint och Fredrik Westin från Träskyddsföreningen att berätta om de nya mallarna och hur man använder dem.

Veckan efter medlemsmöte kommer Träskyddsföreningen gå ut med pressmeddelande i Sverige som beskriver hur alla träbyggare, bygghandlare och andra kan spara pengar på att slippa betala extra för farligt avfall, när det inte är farligt avfall. Pressmeddelandet kommer nog att få många att reagera och ställa frågor till leverantörer av impregnerat trä så det är bra och viktigt att ni är förberedda.

Tid och anmälan

2022-11-29 09:00-10:00

Microsoft Teams. Mötesinbjudan och länk skickas till de som anmält sig

På mötet går vi igenom

  • Bakgrund och regelverket för avfall i Sverige och Europa
  • Fakta om farligt avfall och träskyddsbehandlat trä
  • Mallarnas innehåll och betydelse
  • Hur man fyller i mallarna
  • Ansvar för avfallsdeklarationen
  • Vem som kan använda mallarna
  • Diskussion och frågor

Länk till mer information

Sidan Skapa Avfallsdeklaration (endast för inloggade medlemmar)

Cancel