Information för medlemmar

av | 2022-11-17, 17:48

Medlemskapets regler

Grundläggande information och förutsättningar finns i Stadgarna och medlemmarnas etiska regler.

Medlemsföretag och koncernmedlem

Varje produktionsenhet /impregneringsanläggning ska anmälas som medlem. Det betyder i praktiken att om en koncern eller ett företag har flera produktionsenheter ska var och en av dessa vara anmäld som en medlem i Svenska Träskyddsföreningen och var och en av dessa är en full medlem och har rösträtt på stämman. Det är möjligt med en faktureringsadress och en person kan vara Ansvarig kontaktperson för flera medlemsföretag.

Olika typer av medlemar

I stadgarna anges tre medlemstyper;

  1. Producent, (tillverkare av träskyddsbehandlat trä och med i NTR-kontroll)
  2. Intressent (verksam i träskyddsbranschen, till exempel tillverkare av träskyddsmedel eller produktionsutrustning)
  3. Associerad medlem (organisation, myndighet och användare)

Producenten åtar sig i enlighet med våra etiska regler att var certifierad enligt NTR och att följa reglerna för 20-rötskyddsgaranti (och givetvis övriga punkter i våra etiska regler). I praktiken ställer det ett tydligt krav att en producent ska vara ansluten till NTR-kontroll och att produktionen ska följa NTRs regelverk för tillverkningskontroll.

Intressent är verksam i träskyddsbranschen (uppenbart intresse). Intressent kan inte ha tillverkning av trävaror med förbättrad beständighet. De ska i så fall vara Producent och ha NTR-anslutning.

Associerade medlemmar kan vara en som stödjer föreningens verksamhet och har delar verksamhetens ändamål.

Medlemsföretagens företrädare

Varje anställd i ett medlemsföretag har rätt delta i föreningens möten och ta del av nyhetsbrev och hemsidans medlemssidor och information och utbildningar.

Varje medlemsföretag ska till Träskyddsföreningens kansli meddela vem som är:

  1. Ansvarig kontaktperson
  2. Kontaktperson statistk
  3. Faktureringskontakt/fakturamottagare
  4. Kontaktperson marknadsföring

I mindre företag är det oftast samma person men i större företag är det oftast olika personer.

Kommunikation med medlemsföretag och allmänhet

Alla personer som är anmälda till Träskyddsföreningens hemsida (med medlemsföretagets e-postadress) får Nyhetsbrev för medlemmar samt möjlighet att logga in och ta del av Kunskapsbanken, alla Nyhetsbrev och Medlemsarkiven.

Kallelser till föreningsmöten går även till alla även om det är ansvarig kontaktperson som i första hand kontaktas.

TräskyddsAktuellt innehåller viktig information till branschen och är öppen för alla att se och läsa.

Vi har många andra kanaler och sociala medier. Se här

Cancel