Koll på lagar och regler med lagpunkte.se

av | 2022-10-24, 22:37

Medlemsföretagen i Träskyddsföreningen har “branschspecifika” lagkrav på sig. Som en service till medlemmarna har vi tagit fram en Branschlaglista i samarbete med Lagpunkten,se.

Branschlaglistan ger alla medlemmar tillgång till en relevant och uppdaterad laglista med de lagar och förordningar som är “branschspecifika och viktiga. Branschlaglistan kan innehålla både miljölagar och arbetsmiljölagar samt EU-bestämmelser och andra föreskrifter.

Branschlaglistan

Branschlaglistan är en aktuell lista över de lagar och förordningar som är viktiga för träskyddsbranschen. Träskyddsföreningen och Lagpunkten uppdaterar Branschlaglistan regelbundet genom så kallade lagråd. Det är en bra och aktuell källa till aktuella lagar som ni måste ha koll på. Lagefterlevnad underlättas och det fungera som ett uppslagsverk över “era favoritlagar” och ett sätt att hålla koll på vilka lagar branschkollegorna har koll på.

Lagpunkten Direkt

Lagpunkten Direkt hjälper ditt företag att på ett enkelt sätt dokumentera sin efterlevnad. Genom lagråd och samverkan i branschen vi fram förslagstexter på hur ett företag ska göra för att efterleva en enskild lag. Lagpunkten direkt kräver inloggning och ger då möjlighet att dokumentera sin efterlevnad av de föreslagna kontrollpunkterna samt skriva ut resultatet med en tydlig rapport.

Eget ansvar

Ytterst är det alltid företaget självt som är ansvarig för att lagar och förordningar följs. Branschlaglistan är en bra start och med utgör en bra utgångpunkt att bygga vidare på. Företaget kommer igång på ett bra sätt och kan spara viktig tid. I takt med att det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet utvecklas, kan företaget utbilda medarbetare eller anlita externa konsulter för att få en detaljerad bild av de krav som ställs.

Lagar och regler ändras och utvecklas. Ibland till det sämre och i bland till det bättre. I en reglerad bransch som Träskyddsbranschen är vi skyldiga att hålla koll. Enligt vår miljötillsyn och våra miljöledningssystem ska vi hålla ordning på och ha kännedom om lagar och regler. – Det hade vi ingen aning om, funkar inte här.

Ytterst är det alltid företaget självt som är ansvarig för att lagar och förordningar följs. Branschlaglistan är en bra start och med utgör en bra utgångpunkt att bygga vidare på. Företaget kommer igång på ett bra sätt och kan spara viktig tid. I takt med att det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet utvecklas, kan företaget utbilda medarbetare eller anlita externa konsulter för att få en detaljerad bild av de krav som ställs.

Länk till Lagpunkten.se Träskyddsföreningen

Gå till Lagpunkten.se och läs mer om BranschLaglistan och Lagpunkten direkt.

https://www.lagpunkten.se/branschsidor/svenska-traskyddsforeningen

Cancel