Nätupplagan: 2023-12-07 11:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Tips om Inbjudan till Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

av | 2022 10 19 | Evenemang, TräskyddsAktuellt

Årets Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2022 kommer gå av stapeln tisdagen den 6 december på Svenska Mässan i Göteborg.

Svenskt Trä i samarbete med Trä & Teknik, Svenska Mässan bjuder in till en spännande dag med inspirerande föredragshållare inom temat – Trä gör det möjligt – Kunskapen finns.

Här får ni komma till ett seminarium fyllt av intressanta och inspirerande föredrag, minimässa och mingel.

Läs program och hitta länken till anmälan här:

https://www.svenskttra.se/om-oss/vad-gor-vi/filmer-fran-seminarium-ingenjorsmassigt-byggande-i-tra/seminarium-for-ingenjorsmassigt-byggande-i-tra-2022/

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-12-07
Cancel