Nätupplagan: 2024-07-25 17:16

80 år av träskyddsforskning, nu digital

av | 2022 10 31 | Föreningen, TräskyddsAktuellt

Träskyddsföreningen har efter flera års arbete nu äntligen publicerat Träskyddsbiblioteket. Här hittar den intresserade rapporter och publikationer som utgivits av Svenska Träskyddsinstitutet, Nordiska Träskyddsrådet och många andra.

Arbetet påbörjades för flera år sedan på initiativ av Jöran Jermer och med stöd av Svenska Träskyddsföreningen. Några av skrifterna har funnits i digital form men den här gången har alla (?) publikationer plockats fram ur arkiv och bokhyllor. Lättare sagt än gjort.

Inte 80 år, bara 71 år

Den tidigaste publikationen i Träskyddsbiblioteket är utgiven 1952 av Träskyddskommitén som senare uppgick i Träskyddsinstitutet. Sammanlagt är det 493 stycken publikationer som är skannade och indexerade och är därmed fullt sökbara.

Från 1952 och framåt finns en lång rad av välgjorda och fortfarande helt relevanta studier av alla aspekter av träskyddsområdet. Tidsspannet är långt och många sammhällsförhållanden har ändrats under tiden, som tex lagstiftning, inte minst på miljöområdet. De flesta myndigheter har med tiden bytt namn och lagar och förordningar som det hänvisas till, finns inte längre eller är omarbetade med nytt namn. En del av de träskyddsmedel som utvärderades och beskrivs, används inte längre. Likväl är resultaten användbara som referens och utgångspunkt för dagens forskning och kunskapsutveckling.

Inte slut här

Både Träskyddsinstitutet och Nordiska Träskyddsrådet fortsätter att publicera och de senast utgivna rapporterna är:

  • Träskyddsinstitutet Meddelanden, Medd 190, 2022. Beständighetsprovningar av trämaterial med koppling till Björnlandets nationalpark Lägesrapport nr 2 Revidering av fältförsök
  • Träskyddsinstitutet Meddelanden, Medd 189, 2021. Träimpregneringsindustrin i Sverige – produktionsåret 2020
  • Träskyddsinstitutet Meddelanden, Medd 188, 2020. Försök med olika material i bryggor vid Öresund Lägesrapport nr 4
  • NTR Informationer, Inf 40, NWPC INFORMATION NO. 40/20 RESULTS FROM NWPC FIELD TRIALS 1968 TO 1996

Medd 190. Beständighetsprovningar av trämaterial...

Meddelanden Nr 190 - 2022. Revidering av fältförsök. Jöran Jermer, Mats Westin, Pia Larsson Brelid, Tomas Staafjord

Medd 189

Medd 188. Försök med olika material i bryggor vi...

Meddelanden Nr 188 - 2020 Jöran Jermer, Geoffrey Daniel, Torbjörn Anderson

NTR INFORMATION NR 40-2020

RESULTS FROM NWPC FIELD TRIALS 1968 TO 1996

Länk till Träskyddsbiblioteket

https://traskydd.com/traskyddsinstitutet/traskyddsbiblioteket/

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel