Naturum Vänerskärgården, Lidköpings kommun

Goda Exempel på
träbyggnad i stad, park och infrastruktur

Naturum Vänerskärgården – välbesökt, naturnära och hållbar märkesbyggnad i en känslig miljö

Naturum på en av Vänerns mest natursköna platser: I Vänerns kustband precis intill det storslagna Läckö Slott ligger ett Naturum tillägnat Kronprinsessan Victoria och bär därför också namnet ”Victoriahuset”. Byggnaden invigdes 2013 och har grånat något med åren, men trots hårt ”slitage” med uppemot 100 000 besökare per år är Naturum Vänerskärgården, både byggnad och bryggor i ”superfint” skick enligt Jan Malmgren, VD för Läckö slott och Naturum Vänerskärgården.

Byggnaden är inspirerad såväl av barockens formspråk på grund av intilliggande barockslottet Läckö, och Vänernaturens egen skira vass och råa drivved. Den historiska miljön vid Läckö slott, ligger på Kållandsö i Lidköpings kommun i Västergötland. Slottet vittnar om svensk stormaktstid och har sin plats invid Naturum Vänerskärgården i Ekens skärgård i vår största insjö Vänern.

Områdets tidiga historiska anor härrör emellertid ända från Sveriges katolska tid då skarabiskoparna residerade från slottet, och kombinationen av historik via slottsmiljön och modernitet via Naturums omsorg om hållbarhet och ekologiska värden under 2000-talet är i det närmast oslagbar.
Arkitekturen för Naturum Vänerskärgården är både omsorgsfull och modern på samma gång. Skärgårdens vegetation speglas i träfasadens brokiga ribbverk och barockinfluenserna från Läckö slott antyds lekfullt. Resultatet har blivit en byggnad som väl passar in mellan vassbälten och skog och i den känsliga miljön vid Läckö slott. Beständiga träribbor i fasaden har visat sig vara ett hållbart och klimatsmart val då fasaden stått emot emellanåt hård väderlek vid Vänerstranden.

Nominerad till Träskyddspriset. Naturum, Victoriahuset, Läckö. På bilden Jan Malmgren, VD Stiftelsen Läckö Slott.

Besöksfrekvensen ligger i topp bland Västra Götalands turistmål, och Naturum fungerar som såväl ”lärosäte” för ekologisk hållbarhet för allmänheten. Men här anordnas också event och konferenser. Ett noterbart faktum är att Naturum Vänerskärgården bedriver det unika projektet ”258” i samverkan med Lidköpings kommun, vilket innebär att alla elever från klasserna 2, 5 och 8 får möjlighet att besöka och få information om den oersättliga naturmiljön i hela Vänern.

Det har också funnits en avsikt hos beställare/arkitekt med den uppbrutna fasaden av träribbor, vilket ger makalösa utblickar över Vänerskärgården. Mittpunkten i byggnaden är samlingsplats för all verksamhet. Här möts besökare och personal vid informationsdisken och byggnaden kan snabbt anpassas till olika behov, utställningsdelen kan växa in i restaurangen och tvärtom för att ta vara på olika årstiders behov
Beställare och arkitekt har visat prov på stor noggrannhet vid materialval för byggnation av Naturum Vänerskärgården, och de beständiga träribborna och utemiljöerna speglar såväl naturmiljön och beständiga val som ska tåla såväl väderförhållanden som en hög besöksnivå. Det gör Naturum Vänerskärgården till en utmärkt kandidat till Träskyddspriset 2022.

Fakta om projektet

Byggår: 2012-2013

Beställare: Naturvårdsverket, Statens Fastighetsverk (markägare för Läckö slott och Naturum)

Arkitekt: White Arkitekter, Mats Lind

Typ av konstruktion: Byggnad för utställningar, evenemang och utbildningar samt bryggor/trädäck med sittmöjligheter. Total yta cirka 1250 kvm.

Materialval: NTR-certifierad furu (Royalimpregnering) för fasader och bryggor, trädäck m.m i olika klasser.

Fler bilder

Cancel