Långbryggan i Rättvik, Rättviks kommun

2022-08-17 | Träskyddspriset 2022

Långbryggan i Rättvik – ett mångskiftande besöksmål, Rättviks kommun

Långbryggan – här gifter sig folk från hela Siljansbygden: Omåttligt populära Långbryggan i är 628 m lång och byggdes år 1895 som angöringsplats för ångaren “S/S Rättvik”, som gick i trafik på Siljan 1895 till 1950-talet.

Poeten Bo Bergman har beskrivit Långbryggan som “nästan lika lång som evigheten”. Längden är räknad från stranden till ångbåtskajen.
Långbryggan är sedan länge – och nu under 2020-talet enligt kommunens upphandlingsansvariga, en plats där ”folk från hela siljansbygden” väljer att gifta sig. Och bryggan i beständigt trä är generellt ett mycket populärt utflyktsmål för besökare och även tilläggsplats för M/S Gustaf Wasa. Även ångfartyget Engelbrekt som trafikerar Siljan stannar vid Långbryggan.

Långbryggan i Rättvik ligger centralt placerad i den unika naturmiljön i Siljan och dess symbolik och historia gör den till en välkänd plats för hela den omliggande bygden. Dess utformning håller hög nivå avseende estetik och andas kulturhistoria och tradition, vilket är ett kännetecken generellt för hela miljön kring Siljan.

Nominerad till Träskyddspriset, Långbryggan, Rättvik. På bilden Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande. Foto. Anna Simonsson

Den träpräglade kulturhistoriska miljön kring Rättvik skapar förutsättningar för boendeaktiviteter och Långbryggan bidrar till sällskapligt umgänge, vilket också förstärks genom bryggans placering. Utemiljöerna med sin prägel av i trä inbjuder till såväl besök och utevistelser för boende och turism.

Under 1980-talet hade långbryggan kommit att förfalla ganska rejält. Kommunen och alla intressenter hamnade i ett val; antingen låta förfallet fortsätta, med dess oundvikliga slutpunkt i form av en framtida total rivning, eller sätta in en räddningsaktion?

Rättviksborna tog saken i egna händer år 1989 och bildade nämligen ideella föreningen Rättviks Långbrygga – för att möjliggöra uppförandet av en helt ny långbrygga, identisk med föregångaren.

Långbryggan nyinvigdes på självaste nationaldagen den 6 juni 1992 efter en storrenovering. Valet av beständigt trä var självskrivet, men vid fastställande av den årliga genomgången av bryggan, beslutades att införa fristående minnesplattor. Den tidigare ingraveringen av namn direkt i bryggans träplankor var initialt en bra idé, men rent praktiskt hade det också medfört problem med skador. Det är en av många detaljer i kommunens sätt att skapa förutsättningar för lång hållbarhet för ett i bygden välkänt byggnadsverk.

Som symbol för positiv träanvändning i utemiljön med historiska rötter i en enastående naturmiljö vid Siljan, utgör Långbryggan ett utmärkt exempel och utgör en värdig kandidat till Träskyddspriset 2022.

Fakta om projektet

Byggår: 1895, nyinvigd 1992, därefter kompletterad årligen, då också bryggan genomgår en översyn enligt underhållsplan.

Beställare: Rättviks kommun

Typ av byggnad: Sveriges längsta träbrygga i insjömiljö med sina 628 m.

Materialval: NTR-certifierad furu

Mer bilder

Cancel