Årstabergsparken, Stockholms kommun

2022-08-17 | Träskyddspriset 2022

Årstabergsparken, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde Stockholms kommun – en helt ny typ av parkmiljö

Moderna lekmöjligheter i utmanande bergspark som anpassats till naturmiljön.

Årstabergsparken i Årstadal ligger ”söder om söder” i Stockholm. Utbyggnaden och den moderna omvandlingen i stadsdelen Årstadal med sina 14 000 invånare har hamnat i fokus i debatten om barnens plats i den täta staden.

Årstadal har sin plats i stadsdelen Liljeholmen i Söderort inom Stockholms kommun. Historiskt sett har Årstadal betraktats – tillsammans med Sundbyberg – Stockholms första förstad. Årstadal avgränsas i norr av Marievik, i öster av järnvägsområdet med Årstabroarna, i söder av Årstaberg och Nybodahöjden samt i väster av Södertäljevägen. Till Årstadal hör områdena Sjövik samt Årstaäng.

Under senaste decenniet har Årstadal genomgått en omfattande omvandling från industri- till bostadsområde, inte minst genom det uppmärksammade stadsbyggnadsprojektet Liljeholmskajen.

Nominerad till Träskyddspriset, Årstabergsparken. På bilden Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt på White och Britt Berntsson ansvarig landskapsarkitekt på Stockholmd exploateringskontor. Foto: Anna Simonsson

Parkprojektet är emellertid det som verkligen ”sticker ut” i området. Och alla inblandade vittnar om varierad utmaning och målen har varit djärva och högt ställda, inte minst avseende naturhänsyn och hållbarhet. Konkret har parkprojektet handlat om att göra en ny bergspark av de naturmarksytor, obebyggda ytor och ytor som ”blivit över” efter att bebyggelsen tagit sitt.

Parken upptar en stor yta, och landskapsarkitekten Petra Lindeqvist hos Nyréns har uttryckt att det funnits mycket att lösa innan de 16 hektaren blev en fungerande stadsdelspark. ”Ytorna var splittrade, de branta bergen gjorde parken svår att nå, kopplingar inom stadsdelen och till omgivningarna har förbättrats och de fragmenterade ekologiska sambanden har förstärkts.”

Att övergå till det cirkulära tänkandet har varit ett ledord för såväl beställare som utförande arkitekt. Och valet av beständigt trä var ett naturligt led i detta mål. I Årstabergsparken har de involverade skapat en helt ny typ av bergspark som utgått från platsens förutsättningar och utvecklat dem.

Parken blir mer ”naturlig” eftersom bland annat uppvuxna träd, finns på plats. Det har också funnits mål hos Stockholms Stad att Årstabergsparken ska underlätta spridning av ek och ek-levande arter samt barrskogsfåglar.

En smart användning av beständigt trä i rätt sammanhang för en parkmiljö som både ska vara robust, välanvänd och samtidigt omhänderta känsliga ekosystem och naturmiljö, är Årstabergsparken en utmärkt kandidat till Träskyddspriset 2022.

Fakta om projektet

Byggår: 2017-2018

Beställare: Stockholms kommun, Exploateringskontoret

Typ av konstruktion: Avancerade beständiga lekredskap och mindre byggnader, bland annat utsiktstornet, gångbryggor, sittplatser.

Arkitekt: Nyréns, Petra Lindeqvist, Landskapsarkitekt

Materialval: NTR-certifierad furu (Royalimpregnering) genomgående i torn och ledredskap, för gångbryggor mm.

Mer bilder

Cancel