Nyhetsbrevet

TräskyddsAktuellt Nyhetsbrev 2022-juli

Visby

Visby

Sommarhälsningar från TräskyddsAktuellt

Nu är det snart sommar och lugnet kommer åter efter en intensiv vår. Detta nummer av TräskyddsAktuellt är välfyllt och ännu återstår mycket före semestern börjar. Politikerveckan i Almedalen drar igång nu på söndag (3-7 juli) där Träskyddsföreningen deltar i många möten och aktiviteter. Mer rapporter om detta kommer i våra sociala medier under den kommande veckan. För att inte missa nått följ oss på Facebook eller den kanal som passar dig bäst.

Här hittar du alla våra kanaler…

Semestertider

Kontoret kommer vara i stort sett stängt v 48, 49 och 50 och öppnar igen den 1 augusti.

Nu följer fler nyheter…


Inbjudan till NTR Conference

Nu finns inbjudan, program och anmälningslänk för årets NTR Conference. Det nu dags igen efter flera år av restriktioner. Nordiska Träskyddsrådet hälsar alla välkommna till nordens största event för träskydd och kvalitet och forskning. Två dagar med föredrag och möten med branschens specialister och affärspersoner.

Fakta:
OSLO 9. – 11. November 2022
Place: Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo
Deadline: 25. August 2022
Inbjudan och program här: https://www.nwpc.eu/index.php/2022/06/20/invitation-to-nwpc-conference-oslo-2022/


Alla partier vill bygga med trä och vi ger förslag till hur det ska gå till!

Tillsammans med företrädare för bland andra Miljöpartiet och Kristdemokraterna bildade Svenska Träskyddsföreningen och Svenskt Trä under 2021 ett råd med målsättningen att öka andelen trä i utemiljöer. Detta arbete samanfattas i ett positionspapper och pressmeddelande och följs upp med flera möten på Almedalsveckan med företrädare för alla partier och många andra organisationer. Vi vill bidra till lösningar för klimatet genom att framhålla fördelarna med mer träbyggande och trä med förbättrad beständighet och lång livslängd.

Läs pressmeddelande och positionspappret…


MiljöbedömningsWorkshop 2

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade den andra utgåvan till dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar” och beskrev hur man använder vägledningen för att uppdatera sitt företags miljöbedömningar.

Inloggade medlemmar kan hämta presentationer och vägledningsdokument.

Viktiga dokument dokument
Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke_version 2 220617
Byggavfall NTR-virke-utkast
Ändringslogg vägledningstext 220607


KTH Brogrupp 2

Brobyggardagen

gick av stapeln den 18 maj, dagen före årsstämman genomfördes ett studiebesök för träskyddsföreningen på KTH Camus. Det blev ett mycket intressant och trevligt studiebesök med över 50 deltagare inklusive studenter, industriföreträdare och professorer med många fler. Emma Hult, (MP) Ordförande i Civilutskottet. Läsa mer om detta här samt nyheten nedan.

 

 


KTH: Studenter byggde en träbro på fem dagar

kth.se publicerade en artikel om brobyggardagen och uppmärksammade kursen och de fina träbroarna som studenterna arbetat med.

Under våren har fem grupper med arkitektur- och ingenjörsstudenter jobbat med förslag till en tio meter lång träbro för gång- och cykeltrafik. Måndag 16 maj började bygget av det vinnande förslaget i den 400 kvadratmeter stora Snickarhallen på KTH Campus och fem dagar senare var bron klar.

Läs hela nyheten här


Årsmöte med båttur och middag

Tordsgen den 19e maj träffades styrelse och medlemmar för styrelsemöten och årsmöte. Det blev ett trevlig återseende efter år av restriktioner.

Efter mötena åkte vi båt genom Stockholm för att under trevliga former besöka Lugnetterasen som vann Träskyddspriset 2021. Vi besökte även Nacka Marinstaden som var nominerad till priset 2020. Läs mer om Träskyddspriset här…


Tillsynsnytt från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket publicerar flera nyhetsbrev, bland annat Tillsynsnytt. Det är ett tips till er som håller i kontakter med miljöinspktörer och miljökontor är det en bra källa till information och nyheter. Här är en länk till det senaste Tillsynsnytt.


Nya yttranden från Kommittén för biocidprodukter (BPC)

Echa:s kommitté för biocidprodukter, BPC antog ett rekordstort antal yttranden vid sitt möte i juni. Det handlar om nio yttranden om unionsgodkännande, fem om verksamma ämnen och tio om förfrågningar från Europeiska Kommissionen.

För träskyddsbranschen beslutades att godkänna ett nytt aktivt ämne i PT8 Träskydd:  Vi får följa utvecklingen och se vad detta leder till. Beslutet gäller 3-jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC).

Läs mer här


Offentligt samråd om propikonazol

Det verksamma ämnet propikonazol uppfyller några av uteslutningskriterierna i artikel 5.1 i EU:s biocidförordning. Nu pågår ett offentligt samråd för propikonazol angående detta. Ta tillfället i akt och lämna dina kommentarer om ett eventuellt godkännande av propikonazol i produkttyp 8 (träskyddsmedel) kan motiveras trots att vissa uteslutningskriterier är uppfyllda.

Deadline för att lämna kommentar är 15 augusti 2022. I tid före kommer Träskyddsföreningen i samarbete med WEI att ge förslag på svar och givetvis lämna egna svar. Det är bra ju fler som svarar.

Här kan du läsa mer och lämna dina synpunkter.


Tips om nyhetsbrev från KemI

Genom att följa nyhetsbrevet Aktuellt om biocider som ges ut av KemI kan ni bevaka händelser på området.

Här hittar du senaste Aktuellt om biocider


TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-23
Cancel