Nätupplagan: 2023-09-23 05:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Genomförd: MiljöbedömningsWorkshop 2

av | 2022 06 01 | TräskyddsAktuellt

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade den andra utgåvan till dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar” och beskrev hur man använder vägledningen för att uppdatera sitt företags miljöbedömningar.

Medlemsmötet hölls den 31 maj 2022 och 22 medlemmar deltog.

Dagordningen

  • Välkommen -mötesregler-dagordning-introduktion, Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen
  • Information om miljöbedömningar och hur impregnerat trä bedöms och märks, Emma Svensson Akusjärvi, Hållbarhetskonsult Goodpoint
  •  Nya ämnen med EU-gemensam klassificering och märkning – ATP 17
    • Genomgång av Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar, utgåva 2022 maj
  • Information om byggavfall och hur impregnerat trä ska hanteras, Fredrik Westin
  • Information om EPD, Environmental Product Declaration, Fredrik Westin

Inloggade medlemmar kan ta del av presentationer och underliggande dokument här

Senaste nyheterna

Produktionsstatistik för 2022

Träimpregneringsindustrin i Sverigeproduktionsåret 2022 Produktionsstatistiken som redovisas i årets rapport...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-23
Cancel